Genel Bilgiler  

İl Bilgileri

* 2012 TUİK Nüfusu : 613.990

* 2013 TUİK Nüfusu : 598.708

* 2014 TUİK Nüfusu : 597.920

* 2015 TUİK Nüfusu : 593.990

* A.H.ne Kay. Nüfus : 574.621

Gezici Nüfus : 116.720

* İlçe Sayısı : 11

* Belde Sayısı : 25

* Köy Sayısı : 616

* A.S.M. Sayısı : 69

* A.H.B. Sayısı : 186

Personel Bilgileri

* Söz. A.H. Sayısı : 180

* Söz. A.H.U. A.H. Sayısı : 11

* Sözleşmeli Pratisyen A.H. Sayısı : 167

* Sözleşmeli Kamu Pers.Olm. A.H. Sayısı : 2

* Söz. A.S.E. Sayısı : 166

* Söz. Ebe A.S.E. Sayısı : 106

* Söz. Hem. A.S.E. Sayısı : 36

* Söz. S.M. A.S.E. Sayısı : 5

* Söz. ATT A.S.E. Sayısı : 19

* Kamu Pers.Olm. A.S.E. Sayısı : 30

Gruplandırılan A.H.B.ler

* A Grubu AHB Sayısı : 88

* B Grubu AHB Sayısı : 17

* C Grubu AHB Sayısı : 18

* D Grubu AHB Sayısı : 4

* Top. Grp. AHB Sayısı : 127

A.S.M./A.H.B. Mesaileri

* Esnek Mesai Yapan ASM Sayısı : 24

* Mesai Değişikliği Yapan AHB/ASM Sayısı : 13

   

Aylık Çalışmalar ve Formlar

* Aile Hekimliği Birimi Aylık Gezici Sağlık Hizmet Faaliyet Raporu Gerçekleşme Durumu Bildirim Formu

* Aile Hekimliği Birimi Gezici/Yerinde Hizmet Program Formu

* Aile Hekimliği Birimi Gezici/Yerinde Sağlık Hizmeti Aylık Faaliyet Rapor Formu

* Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu EK-1

* Sürücü/Sürücü Adayı ve Araçlara İlişkin Kod Tablosu EK-2

* Sürücü/Sürücü Adayı Tarafından Doldurulacak Beyan Formu EK-3

* İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu EK-2

* Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi İçin Kullanılacak Formlar

* Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu (EK 2)

* Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları İle İlgili Ekler

* Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi İzleme Değerlendirme Formları

* Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Değerlendirme Formu

* Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Kriterleri Rehberi

* Aile Hekimliği Göç Formu

* Göç Edenlerin Listesi Tablosu

* Aile Hekimi Değiştirme Talep Formu

* Aile Sağlığı Merkezi Mesai Saatleri Tablosu

* Aile Hekimliği Birimi / Aile Sağlığı Merkezi Mesai Değişikliği Tablosu

* Aile Sağlığı Merkezi Esnek Mesai Tablosu

* Aile Hekimliği 1. Aşam Uyum Eğitimi Başvuru Dilekçesi

* Yeni Sözleşme İmzalayan Aile Hekimleri İçin Mesai-Esnek Mesai Değişklik Talep Dilekçesi (Olumlu)

* Yeni Sözleşme İmzalayan Aile Hekimleri İçin Mesai-Esnek Mesai Değişklik Talep Dilekçesi (Olumsuz)

* Mernis İçin Kimlik Paylaşım Sistemi Başvuru Formu

* Doktor Yetki Tanımlama Formu (İş Görmezlik Belgesi İçin)

* Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı İzin Formu

* Aile Hekimliği Yerleştirme Talimatnamesi Ekleri