Genel Bilgiler  

İl Bilgileri

* 2013 TUİK Nüfusu : 598.708

* A.H.ne Kay. Nüfus : 577.526

Gezici Nüfus : 126.798

* İlçe Sayısı : 11

* Belde Sayısı : 25

* Köy Sayısı : 621

* A.S.M. Sayısı : 67

* A.H.B. Sayısı : 173

Personel Bilgileri

* Söz. A.H. Sayısı : 172

* Söz. A.H.U. Sayısı : 12

* Gör. A.H. Sayısı : 0

* Söz. A.S.E. Sayısı : 169

* Gör. A.S.E. Sayısı : 0

* Söz. Ebe A.S.E. Sayısı : 107

* Söz. Hem. A.S.E. Sayısı : 35

* Söz. S.M. A.S.E. Sayısı : 6

* Söz. ATT A.S.E. Sayısı : 21

* Kamu Pers.Olm. A.S.E. Sayısı : 30

Gruplandırılan A.H.B.ler

* A Grubu AHB Sayısı : 75

* B Grubu AHB Sayısı : 13

* C Grubu AHB Sayısı : 18

* D Grubu AHB Sayısı : 20

* Top. Grp. AHB Sayısı : 126

A.S.M./A.H.B. Mesaileri

* Esnek Mesai Yapan ASM Sayısı : 19

* Mesai Değişikliği Yapan AHB/ASM Sayısı : 7