Genel Bilgiler  

   

Aylık Çalışmalar ve Formlar

* Aile Hekimliği Birimi Gezici/Yerinde Hizmet Program Formu

* Aile Hekimliği Birimi Gezici/Yerinde Sağlık Hizmeti Aylık Faaliyet Rapor Formu

* Sağlık Evleri İzleme ve Değerlendirme Formu

* İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu EK-2

* Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi İçin Kullanılacak Formlar

* Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Formu (EK 2)

* Aile Hekimliği Uygulaması Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları İle İlgili Ekler

* Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi İzleme Değerlendirme Formları

* Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Değerlendirme Formu

* Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Kriterleri Rehberi

* Aile Hekimliği Göç Formu

* Göç Edenlerin Listesi Tablosu

* Aile Hekimi Değiştirme Talep Formu

* Aile Sağlığı Merkezi Mesai Saatleri Tablosu

* Aile Hekimliği Birimi / Aile Sağlığı Merkezi Mesai Değişikliği Tablosu

* Aile Sağlığı Merkezi Esnek Mesai Tablosu

* Aile Hekimliği 1. Aşam Uyum Eğitimi Başvuru Dilekçesi

* Yeni Sözleşme İmzalayan Aile Hekimleri İçin Mesai-Esnek Mesai Değişklik Talep Dilekçesi (Olumlu)

* Yeni Sözleşme İmzalayan Aile Hekimleri İçin Mesai-Esnek Mesai Değişklik Talep Dilekçesi (Olumsuz)

* Mernis İçin Kimlik Paylaşım Sistemi Başvuru Formu

* Doktor Yetki Tanımlama Formu (İş Görmezlik Belgesi İçin)

* Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı İzin Formu

* Aile Hekimliği Yerleştirme Talimatnamesi Ekleri