Genel Bilgiler  

İl Bilgileri

* 2014 TUİK Nüfusu : 597.920

* A.H.ne Kay. Nüfus : 575.230

Gezici Nüfus : 124.642

* İlçe Sayısı : 11

* Belde Sayısı : 25

* Köy Sayısı : 617

* A.S.M. Sayısı : 67

* A.H.B. Sayısı : 173

Personel Bilgileri

* Söz. A.H. Sayısı : 171

* Söz. A.H.U. A.H. Sayısı : 12

* Sözleşmeli Pratisyen A.H. Sayısı : 157

* Sözleşmeli Kamu Pers.Olm. A.H. Sayısı : 2

* Gör. A.H. Sayısı : 1

* Söz. A.S.E. Sayısı : 169

* Gör. A.S.E. Sayısı : 3

* Söz. Ebe A.S.E. Sayısı : 106

* Söz. Hem. A.S.E. Sayısı : 36

* Söz. S.M. A.S.E. Sayısı : 6

* Söz. ATT A.S.E. Sayısı : 21

* Kamu Pers.Olm. A.S.E. Sayısı : 30

Gruplandırılan A.H.B.ler

* A Grubu AHB Sayısı : 71

* B Grubu AHB Sayısı : 13

* C Grubu AHB Sayısı : 24

* D Grubu AHB Sayısı : 18

* Top. Grp. AHB Sayısı : 126

A.S.M./A.H.B. Mesaileri

* Esnek Mesai Yapan ASM Sayısı : 19

* Mesai Değişikliği Yapan AHB/ASM Sayısı : 8