Genel Bilgiler  

İl Bilgileri

* 2013 TUİK Nüfusu : 598.708

* A.H.ne Kay. Nüfus : 576.998

Gezici Nüfus : 128.640

* İlçe Sayısı : 11

* Belde Sayısı : 25

* Köy Sayısı : 621

* A.S.M. Sayısı : 67

* A.H.B. Sayısı : 173

Personel Bilgileri

* Söz. A.H. Sayısı : 171

* Söz. A.H.U. Sayısı : 12

* Gör. A.H. Sayısı : 1

* Söz. A.S.E. Sayısı : 164

* Gör. A.S.E. Sayısı : 0

* Söz. Ebe A.S.E. Sayısı : 106

* Söz. Hem. A.S.E. Sayısı : 34

* Söz. S.M. A.S.E. Sayısı : 6

* Söz. ATT A.S.E. Sayısı : 18

* Kamu Pers.Olm. A.S.E. Sayısı : 28

Gruplandırılan A.H.B.ler

* A Grubu AHB Sayısı : 73

* B Grubu AHB Sayısı : 10

* C Grubu AHB Sayısı : 16

* D Grubu AHB Sayısı : 20

* Top. Grp. AHB Sayısı : 119

A.S.M./A.H.B. Mesaileri

* Esnek Mesai Yapan ASM Sayısı : 18

* Mesai Değişikliği Yapan AHB/ASM Sayısı : 4